Missió, valors i visió

Elaborar taps de suro natural controlant la totalitat del procés, des de la sureda fins a l’envasat, per aconseguir la simbiosi perfecte entre el vi i el suro que suposa la millora l’evolució i les qualitats organolèptiques del producte final que arriba al consumidor.

Contribuir a la conservació de les suredes i al foment del progrés tècnic i econòmic de les regions sureres.

Millora continua dels nostres processos productius, foment de la recerca i el desenvolupament del sector surer.

Continuar treballant en contacte directe amb el sector vinícola per conèixer tots els processos, incidències, i innovacions que contribueixen a la millora de la conservació i evolució dels vins.