Naturalment compromesos

J.VIGAS, S.A. és una empresa que treballa respectant el medi ambient. Per això ha estat una de les pioneres en l'obtenció del certificat FSC®-Cadena de Custòdia i la primera d'Espanya en ser membre de la RIdCF (Red Ibérica de Comercio Forestal), una iniciativa de WWF/Adena, que actua com instrument eficient per incentivar la gestió sostenible dels boscos i frenar així la desforestació i el canvi climàtic.
El compromís de J.VIGAS, S.A. és incrementar de manera progressiva el volum de taps de suro FSC®, atès que d'aquesta manera contribueix a la conservació de les suredes i al foment del progrés tècnic i econòmic de les regions sureres.